SummonersLevelTierTeamRanked Winratio
1Šick My Duck lv 849 Diamond 5 (0 LP)
350
351
50%
2Tiểu Cửu Vĩ lv 736 Gold 1 (36 LP)
65
64
50%
3I Need A GirI lv 675 Challenger (723 LP)
721
632
53%
4 Ivy Mike lv 658 Master (14 LP)
86
52
62%
5LwCˆ Chuột lv 651 Diamond 2 (17 LP)
79
44
64%
6Thành Kều lv 622 Master (176 LP)
289
243
54%
7SF NDT lv 611 Challenger (431 LP)
111
28
80%
8VNQA006 lv 604 Silver 2 (37 LP)
19
12
61%
9 Jobe Rambage lv 524 Silver 5 (75 LP)
2416
2578
48%
10OTP lv 477 Gold 1 (75 LP)
151
145
51%
110355017430 lv 474 Diamond 5 (0 LP)
358
350
51%
12Bố Bảo Lấy E lv 470 Diamond 5 (16 LP)
117
119
50%
13Sóc_Best lv 459 Gold 5 (77 LP)
614
685
47%
14Nhậm Tiên Sinh lv 459 Platinum 5 (0 LP)
1048
1083
49%
15Ngôi sao Châu Á lv 446 Platinum 2 (56 LP)
1861
1898
50%
16Bên ấy lv 448 Challenger (600 LP)
435
368
54%
17123hero_123 lv 441 Gold 5 (25 LP)
61
68
47%
18S2.Sanji.S2 lv 441 Unranked No Ranked Games
19Chubby Bunny lv 437 Diamond 5 (24 LP)
286
298
49%
20NT.DrG.King lv 428 Silver 5 (18 LP)
162
211
43%
21dfgufgd lv 419 Bronze 2 (0 LP)
216
247
47%
22Chỉ múa thôi mà lv 434 Gold 5 (0 LP)
24
13
65%
23Ô Nạp Lạt Laˆ lv 408 Diamond 5 (16 LP)
373
377
50%
24huytt12 lv 408 Bronze 1 (19 LP)
948
1010
48%
25SB KuRùiˆˆ lv 407 Diamond 5 (65 LP)
675
655
51%
26Zord lv 406 Master (415 LP)
973
958
50%
27tao ghét con gái lv 404 Diamond 5 (63 LP)
2276
2391
49%
28taochabiet lv 388 Silver 4 (66 LP)
179
203
47%
29woody fruity lv 383 Silver 4 (10 LP)
423
528
44%
30Aros Buddha lv 382 Platinum 4 (19 LP)
1608
1661
49%
31Çuteˆ First Yi lv 382 Platinum 4 (1 LP)
1471
1534
49%
32nghiep789 lv 382 Bronze 2 (51 LP)
70
92
43%
33LG Tốp Ngáo ˆ lv 380 Platinum 2 (54 LP)
1170
1144
51%
34Nh0cOnLiNer lv 379 Platinum 3 (92 LP)
1201
1218
50%
35Bảoka TheOne lv 377 Silver 5 (0 LP)
16
10
62%
360xDelx0 lv 376 Bronze 1 (100 LP)
11
13
46%
37A_FanG HERO lv 375 Bronze 4 (49 LP)
76
107
42%
38meimei ko ngu lv 373 Master (143 LP)
1805
1759
51%
39Út BaBie lv 373 Diamond 1 (34 LP)
183
147
55%
40TTHP2017 lv 373 Gold 4 (75 LP)
1446
1517
49%
41Evelynn Dạ Vũ lv 375 Diamond 3 (36 LP)
1310
1305
50%
42ŠŠ ÑgâñLépˆˆ lv 365 Platinum 2 (66 LP)
107
88
55%
43copzzz lv 365 Silver 3 (0 LP)
63
64
50%
44Ngưng Hương lv 364 Diamond 2 (47 LP)
274
264
51%
45Best Draven lv 364 Silver 5 (9 LP)
1616
1730
48%
46ChampOri lv 359 Unranked No Ranked Games
47Lu1u lv 356 Diamond 5 (29 LP)
42
41
51%
48ˆPug Ðại Ðế lv 353 Platinum 2 (5 LP)
138
132
51%
49Xé l dồn dame lv 352 Platinum 3 (20 LP)
220
212
51%
50noxangel lv 352 Silver 4 (0 LP)
312
366
46%
51KurovsShiro lv 351 Diamond 2 (76 LP)
1473
1463
50%
52SS9 GaLaXy lv 351 Platinum 4 (35 LP)
145
161
47%
53Hiệp sĩ mèo lv 351 Gold 3 (82 LP)
383
397
49%
54Quyên Bò Sữa lv 350 Master (66 LP)
1036
994
51%
55ƒeed Có Ý Thức lv 349 Platinum 2 (82 LP)
578
570
50%
56Zusave lv 349 Silver 2 (70 LP)
877
938
48%
57Anh 3 Cậu Chủ lv 347 Platinum 3 (100 LP)
1658
1712
49%
58Danny sama lv 349 Challenger (430 LP)
714
620
54%
59HY ThuMai lv 345 Diamond 5 (31 LP)
2119
2178
49%
60Anhsaocũngđc lv 346 Challenger (433 LP)
331
274
55%
61Buummmm lv 344 Diamond 5 (0 LP)
761
755
50%
62Fackerxxxskt1 lv 344 Gold 4 (18 LP)
415
429
49%
63vinhprodangcap lv 344 Gold 5 (3 LP)
1401
1498
48%
64ˇPVKˇ Chút lv 343 Silver 3 (59 LP)
488
511
49%
65anhhunglatao9 lv 343 Bronze 3 (58 LP)
94
111
46%
66Zed Challenger lv 343 Bronze 4 (0 LP)
107
142
43%
67 FengLe lv 347 Diamond 5 (13 LP)
677
665
50%
68iHPMT lv 341 Diamond 4 (53 LP)
418
395
51%
69HuyềnThoạiOoC0 lv 341 Bronze 4 (4 LP)
151
207
42%
70tunglam2211 lv 340 Diamond 2 (56 LP)
244
167
59%
71BeŠt Móç Lốp lv 340 Platinum 2 (23 LP)
65
80
45%
72Xa Thi Mạn lv 340 Platinum 2 (0 LP)
1002
1028
49%
73Ręvölutiön lv 339 Diamond 2 (7 LP)
1184
1168
50%
74FŠT luv Hinnˇ lv 340 Diamond 5 (0 LP)
231
190
55%
75linhdate1 lv 337 Platinum 2 (28 LP)
1169
1237
49%
76ºWAOº Shine1 lv 336 Diamond 1 (35 LP)
1538
1484
51%
77ˆTXHˆŠoái Cä lv 336 Platinum 5 (2 LP)
1329
1360
49%
78Ông Cụ XìTeen lv 334 Platinum 4 (0 LP)
1063
1092
49%
79Họ Và Tên lv 335 Diamond 5 (0 LP)
345
328
51%
80ˆ 98 Šeþ 18 ˆ lv 332 Platinum 3 (75 LP)
879
873
50%
81thaiphusao2000 lv 332 Silver 4 (45 LP)
645
725
47%
82Chi Mộ Vân lv 331 Diamond 2 (19 LP)
138
116
54%
83Hạ Vyˆ lv 330 Diamond 5 (27 LP)
452
457
50%
84Maë đâu hả Zøe lv 329 Diamond 5 (46 LP)
1096
1112
50%
85Robin.sunu lv 329 Silver 3 (5 LP)
50
71
41%
86Looong Nhi lv 329 Silver 3 (0 LP)
108
120
47%
87ˆøˆTîênˆøˆ lv 329 Silver 4 (48 LP)
391
463
46%
88N0haveyou lv 329 Silver 5 (94 LP)
200
251
44%
89JuDgeMent.Speed lv 329 Bronze 3 (0 LP)
51
67
43%
90đại ca đến lv 325 Diamond 5 (28 LP)
277
281
50%
91ˆˆ ÐấnG ˆˆ lv 325 Platinum 1 (62 LP)
267
276
49%
92Thộn Văn Tèo lv 324 Platinum 2 (5 LP)
263
240
52%
93WE Š H W 138ˆ lv 322 Diamond 5 (47 LP)
185
160
54%
94prolatao1999py lv 322 Bronze 4 (89 LP)
167
215
44%
95ºWAOº Çrystal lv 321 Diamond 3 (32 LP)
380
338
53%
96Lâm Tặc QQ lv 321 Gold 3 (0 LP)
1018
1013
50%
97Tuq12 lv 321 Bronze 2 (20 LP)
141
184
43%
98DBS handsomedude lv 320 Diamond 5 (18 LP)
353
299
54%
99Ô Nấm Kìa lv 321 Diamond 5 (0 LP)
491
479
51%
100Wellrocku lv 320 Gold 2 (60 LP)
908
900
50%
#1 ~ #100 / Total 2,942,383 Summoners