Korea - Version : 11.12

  Xin Zhao

  Champion Tier: Tier 4

  Skill Order

   • W
   • E
   • Q
   Pick Rate 50.59%
   Win Rate 56.23%
   • W
   • Q
   • E
   Pick Rate 18.90%
   Win Rate 51.43%
   • Q
   • E
   • W
   Pick Rate 10.13%
   Win Rate 54.22%
   • E
   • Q
   • W
   Pick Rate 9.14%
   Win Rate 50.74%
   • Q
   • W
   • E
   Pick Rate 6.80%
   Win Rate 50.99%
  • All
  Skill Pick Rate Win Rate
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Q W E W W R W E Wind Becomes LightningW E R E Audacious ChargeE Q Q
  30.56% 679 58.62%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Q W E W W R W Q Wind Becomes LightningW E R E E Audacious ChargeE Q
  1.98% 44 59.09%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  E W Q W W R W E Wind Becomes LightningW E R E Audacious ChargeE Q Q
  1.53% 34 44.12%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Q W E W W R W E Wind Becomes LightningW Q R E E Audacious ChargeE Q
  1.17% 26 61.54%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  W E Q W W R W E Wind Becomes LightningW E R E Audacious ChargeE Q Q
  1.04% 23 47.83%