SummonersTierLPLevelWin Ratio
6BuồnVìQuáĐẹpTrai Master 435 LP 316
287
239
55%
7H O À N G T Â M Master 392 LP 283
213
207
51%
8ˆ Mel ˆ Master 411 LP 358
294
118
71%
9ˆChuẩn Luônˆ Master 370 LP 217
173
139
55%
10 Star Lực Master 274 LP 196
169
163
51%
11TCG nghiah1 Master 433 LP 255
185
133
58%
127Z Zeldriss Master 309 LP 268
202
180
53%
13Fanboy kross Master 291 LP 174
237
210
53%
14H u y S o B a d Master 302 LP 206
189
176
52%
15SP.fg Master 287 LP 293
313
273
53%
16MAX Jerry Master 297 LP 261
145
94
61%
17Đệ Tử Adrian Master 100 LP 235
262
232
53%
18QuaQue Idol Master 231 LP 354
384
363
51%
19Vuadaumo Master 284 LP 166
141
118
54%
20VS4 Fear Master 316 LP 216
245
238
51%
21VS4 Rain Master 265 LP 241
190
173
52%
22Oktoberfest Mập Master 172 LP 248
229
228
50%
23qwert123 Master 257 LP 90
88
60
59%
24Never surrender Master 394 LP 276
128
108
54%
25khánh tâm ˇ Master 178 LP 215
195
172
53%
26SuperStar85 Master 199 LP 103
260
224
54%
27Matrix Kemshiro Master 254 LP 319
234
226
51%
28Hậuvippro 102 Master 253 LP 109
169
113
60%
29StingBoyˆˆ Master 268 LP 172
126
105
55%
30NeiTh UwU Master 251 LP 232
325
317
51%
31Ú Nù Ú Nần Master 253 LP 291
126
102
55%
32Tiểü Phàm Master 244 LP 172
119
79
60%
33VS4 Froggy Master 305 LP 244
278
249
53%
34miina1 Master 347 LP 183
221
194
53%
35PVG PNomis Master 341 LP 268
159
119
57%
36ˆBunnyNanaˆ Master 263 LP 124
154
108
59%
37KJ Province Master 243 LP 265
223
178
56%
38disˆtres ofkhan Master 204 LP 199
287
249
54%
39Erusaertˆ Master 225 LP 80
180
170
51%
40Lazz Master 287 LP 205
433
397
52%
41Nqoc Nquyen Master 263 LP 96
202
170
54%
42Chân Gà Hồ Xăm Master 223 LP 141
122
102
54%
43 híp riven tốp Master 209 LP 343
224
221
50%
44Toniiz Master 202 LP 192
276
239
54%
45EG HandSome Master 241 LP 85
220
122
64%
46En Chảnh Cún Master 224 LP 252
333
315
51%
47head cool Master 236 LP 217
272
262
51%
48ˆ 22 12 2000 ˆ Master 120 LP 258
167
121
58%
49Lady UP Master 202 LP 147
183
123
60%
50Trẻ Trâu Toxic Master 167 LP 170
186
195
49%
51HĐ Boni Master 233 LP 288
258
242
52%
52Kynn1 Master 209 LP 198
149
116
56%
53ADN Noodles Master 220 LP 123
212
136
61%
54Chun Chi Jian Master 202 LP 213
215
208
51%
55Mounnika Master 190 LP 224
169
157
52%
56Astaˆ Master 195 LP 176
301
279
52%
57VS4 Avenall Master 183 LP 180
193
161
55%
58Cò Ki Êu Master 269 LP 253
228
196
54%
59Matrix Karuˇ Master 305 LP 266
181
145
56%
60kenazero Master 142 LP 138
109
72
60%
61NewG Sad Love Master 297 LP 273
322
318
50%
62meoconvuive1 Master 333 LP 220
304
242
56%
63VG Bông Master 135 LP 235
37
36
51%
64Yuno ˇ Master 153 LP 294
140
94
60%
65trum ad mien bac Master 196 LP 218
245
224
52%
66Zeldris OwO Master 195 LP 322
292
272
52%
67Çon Trai Çưg Master 176 LP 199
149
164
48%
68Kylin Zhang Master 195 LP 157
41
40
51%
69Wanä Master 194 LP 117
40
43
48%
70...Ak...Style... Master 86 LP 134
141
140
50%
7147ˆºˆM1 Beo Master 199 LP 119
131
91
59%
727Z Mine Master 161 LP 377
157
123
56%
73Tsunade Sakura Master 344 LP 147
146
108
57%
74foBsyl Master 162 LP 100
242
210
54%
75IRON MANSSSSSSSS Master 203 LP 177
227
215
51%
76SCT Luân Nguyễn Master 189 LP 119
102
68
60%
77dau buoj quan re Master 231 LP 235
366
329
53%
78Apollø Çaoßồi Master 271 LP 136
140
107
57%
79H i m 1 Master 246 LP 169
91
51
64%
80sorry my bad TxT Master 179 LP 166
154
127
55%
81no problem to me Master 249 LP 277
147
114
56%
82SGD Sunsieuuuu Master 187 LP 261
141
157
47%
832Zoee Master 155 LP 107
177
187
49%
84 Ivy Mike Master 140 LP 858
71
43
62%
85fanboy palette Master 184 LP 219
82
82
50%
86Isolde Master 183 LP 132
127
150
46%
87nguyenuoctuoi23 Master 168 LP 225
267
257
51%
88Cá Mực Nè Master 220 LP 53
219
127
63%
89ˆŠhihoˆ Master 120 LP 280
58
50
54%
90ˆˆGonzˆˆ Master 180 LP 170
136
139
49%
91THEMÌZ Master 186 LP 159
160
147
52%
92TZ Rubber Master 179 LP 146
130
115
53%
93 K A S U ˇ Master 179 LP 167
101
73
58%
94ƒuryˆ Diamond 3 75 LP 94
99
100
50%
95duc min dep trai Master 142 LP 107
69
58
54%
96rom1 Master 101 LP 137
56
49
53%
97Andree Đại Đế Master 40 LP 137
297
269
52%
98Già rồi mấy đứa Master 128 LP 208
220
235
48%
99Špaçe HeRøºShin Master 212 LP 316
216
192
53%
100Còn gì nữa đâu Master 174 LP 184
95
81
54%
#1 ~ #100 / Total 80,949 Summoners